Andrahandsuthyrning

Föreningen godtar oftast delat ägarskap där föräldrar exempelvis äger nittio procent och det inflyttande barnet den återstående tiondelen.

All annan andrahandsuthyrning kräver styrelsens tillstånd och får endast ske till fysiska personer. Föreningen behöver veta vem som bor i lägenheterna. Det är viktigt för tryggheten och för att föreningen ska veta vem som ska kontaktas om något händer. Otillåten uthyrning i andra hand kan leda till att nyttjanderätten till lägenheten förverkas och bostadsrättshavaren sägs upp.

Styrelsen är normalt generös vid andrahandsuthyrning och är mån om en god relation till de medlemmar som önskar hyra ut i andra hand. Prövning görs per individuellt fall.

Läs mer om vilken policy som tillämpas vid andrahandsuthyrning av styrelsen här