Dags att tända grillen...

OBS! Endast grillning med el-grill är tillåtet.

Tänk på i kommande grilltider att all grillning på balkonger och uteplatser följer föreningen och Räddningsverkets rekommendationer, dvs att all grillning med öppen låga, kol och gasol, är förbjudet. Kolgrillning på grillplatsen på gården är tillåten.

Allt enligt föreningens ordningsregler § 14.

Bifogade filer