Grilltider

Tänk på i kommande grilltider att all grillning på balkonger och uteplatser följer föreningen och Räddningsverkets rekommendationer, dvs att all grillning med öppen låga, kol och gasol, är förbjudet. Grillning med el-grill är tillåtet.

Allt enligt föreningens ordningsregler § 14.