Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning kräver styrelsens tillstånd och får endast ske till fysiska personer. Föreningen behöver veta vem som bor i lägenheterna. Det är viktigt för tryggheten och för att föreningen ska veta vem som ska kontaktas om något händer. Otillåten uthyrning i andra hand kan leda till att nyttjanderätten till lägenheten förverkas och bostadsrättshavaren sägs upp.

Styrelsen är normalt generös vid andrahandsuthyrning och är mån om en god relation till de medlemmar som önskar hyra ut i andra hand. Följande policy tillämpas av styrelsen:

Om du inte ska bo i din bostad under en begränsad tid har du möjlighet att hyra ut din bostad i andra hand, om du har beaktansvärda skäl. Orsaken kan till exempel vara att du ska studera, ska arbeta tillfälligt på annan ort eller att du ska vistas på sjukhus eller annan vårdinrättning. Du kan även hyra ut i andra hand, i max 12 månader, om du vill prova på att bo med någon under äktenskapsliknande förhållande, förutsatt att ni aldrig tidigare bott tillsammans.

Föreningen godtar oftast delat ägarskap där föräldrar exempelvis äger nittio procent och det inflyttande barnet den återstående tiondelen. Prövning görs per individuellt fall.

För att få tillåtelse att hyra ut i andra hand måste du fylla i en ansökan och lämna till BRF ́s styrelse, som bedömer din ansökan på näst kommande styrelsemöte. Tillståndet för andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsat, för max ett år i taget och föreningen har rätt att ta ut en avgift på 2,5% av ett prisbasbelopp. Även en avgift på 10% av ett prisbasbelopp vid pantsättning tas ut.

Hämta ansökan här

Skicka ansökan till någon av adresserna nedan, så tar styrelsen upp din ansökan på nästkommande styrelsemöte.


Postadress:

Brf Smedjebackarna 2

Gimogatan 2 C 

752 20 Uppsala


E-post:

brfsmedjebackarna2@gmail.com