Mäklar info

Är du mäklare?

Svar på dina vanliga frågor kring bostadsrättsföreningen hittar du som mäklare på denna sida. Stadgar, årsredovisning med mera.

Ansökning om medlemskap ska skickas direkt till den ekonomiska förvaltaren i dagsläget MBF.

Är något oklart så är du mer än välkommen att kontakta styrelsen på e-post: brfsmedjebackarna2@gmail.com


Allmän beskrivning om föreningen

Bostadsrättsföreningen Smedjebackarna 2 hade inflyttning under hösten 2017 och fram till februari 2018. Föreningen består av 60 lägenheter på Gimogatan 2 med fyra separata ingångar, A/B/C/D samt 3 uthyrda affärslokaler. Fastigheten ligger centralt parallellt med Fyrisvallsgatan i närheten av Nelins Livs samt Fyrishov äventyrsbad och idrottshallar i Luthagen, Uppsala.

Till föreningen finns en trevlig gemensam innergård med grönytor, lekplats, pergola, grillplats, flaggstång och cykelparkering. Allt med en anknytning till områdets historia, med brädgårdar, tegelbruk, smedja och cementgjuteri.

Under fastigheten har vi garage med 43 parkeringsplatser för personbilar samt 1 plats för MC utöver cykelparkering och barnvagnsförråd. Från garaget finns hiss direkt upp till respektive trapphus.

Läget är mycket attraktivt med nära till city, vardagsservice, natur, parker och fritidsaktiviteter samt bra kommunikationer. Dessutom en snabb påfart till Bärbyleden för den som kör bil västerut mot 55:an och Enköping 44 km, Sala 62 km, Västerås 77 km och österut till E4:an för resor mot Stockholm 77 km, Östhammar 69 km, Norrtälje 79 km eller Gävle 110 km.

Nära till allt i Uppsala med andra ord, men även till orter i vår omedelbara närhet.

Välkommen till Smedjebackarna 2, du också!

Hitta hit!


Vanliga frågor och svar

 1. I månadsavgiften ingår fjärrvärme, kallvatten samt lägenhetsförråd i källaren.
 2. Inga beslut finns angående avgiftsändring.
 3. Utöver månadsavgift tillkommer avgift för varmvatten med individuell varmvattenmätning för varje lägenhet samt kostnad för bredband, TV och telefoni, fn. 220 kr/månad.
 4. Separat kö till parkeringsplatser med 43 garageplatser för personbil hyra 1.100 kr/plats/månad samt 1 garageplats för MC hyra 500 kr/plats/månad. I dagsläget finns någon enstaka garageplats ledig, reservation för mellanuthyrning (2020-04-15).
 5. Föreningen godtar oftast delat ägarskap där föräldrar exempelvis äger nittio procent och det inflyttande barnet den återstående tiondelen. Prövning görs per individuellt fall.
 6. Ansökning om medlemskap skickas till den ekonomiska förvaltaren i dagsläget MBF.
 7. I samband med köp eller överlåtelse av bostadsrätt debiteras en överlåtelseavgift á 2.5% av ett prisbasbelopp samt eventuell pantsättningsavgift á 1% av ett prisbasbelopp. Båda avgifterna betalas av köparen.
 8. Vid försäljning av lägenhet ska samtliga nycklar överlämnas till Certego, 3 st dörrnycklar, 3 st 9‑tillhållarlås nycklar samt 2 st nycklar till postfacken. Köparen kvitterar sedan ut samtliga nycklar hos Certego, Fyrislundsgatan 68, 018-56 90 00, info.uppsala@certego.se
 9. Innan överlämning av lägenheten så vill styrelsen träffa de nya bostadsrättsinnehavarna för information, genomgång och godkännande.
 10.  Eventuell ackumulerad varmvattenförbrukning ska regleras mellan säljare och köpare.
 11. All uthyrning i andrahand ska ansökas hos styrelsen och föreningen har rätt att ta ut en avgift på 2,5% av PBB. Även en avgift på 10% PBB vid pantsättning tas ut. Mer om villkor för andrahandsuthyrning här.
 12. TV- och bredbandsleverantör är Telia Triple Play.
 13. Det åligger bostadsrättsinnehavaren att själv teckna hemförsäkring med bostadsrättstillägg.
 14. Gemensamma utrymmen som ingår är cykelförråd, barnvagns och rullstollsförråd.
 15. Städning av gemensamma utrymmen sker via extern städfirma.
 16. Inga större renoveringar är planerade.
 17. Godkänd radonmätning är gjord.