​2 års garantibesiktning

JM kommer att utföra 2 års garantibesiktning av samtliga lägenheter. Tisdag den 18 februari för 2 A och B samt onsdag den 19 februari för 2 C och D. Viktigt att du redan nu förbereder dig och notera alla fel du känner till i din bostad inför besiktningen. Fel kommer sedan att åtgärdas under v.13 – 16. Mer information kommer.