​Grovsopor

Vårt soprum är till för hushållssopor. Grovsopor lämnas på återvinningscentralen i Librobäck där du kan lämna allt från grov- och elavfall till farligt avfall och samt större emballage. Hitta dit!