Staket vid uteplats

Vill sätta upp staket så finns underlag på utförande som .pdf att följa. Kontakta styrelsen om du funderar på staket eller har andra frågor.

Bifogade filer